Skolebestyrelsen på Skovbakkeskolen

Skolebestyrelsen vælges for en periode på fire år. På Skovbakkeskolen er der valg til skolebestyrelsen hvert andet år ud fra en tanke om, at bestyrelsen på den måde kan bestå af en blanding af erfarne og nye medlemmer. Bestyrelsen består af 7 forældrevalgte medlemmer, 2 repræsentanter fra det store elevråd (formand og næstformand), 2 medarbejderrepræsentanter (en lærer og en pædagog) og en ekstern repræsentant fra det lokale erhvervs-, fritids- eller uddannelsesliv. Skoleleder og viceskoleleder deltager i bestyrelsesarbejdet som sekretærer. Bestyrelsen konstituererer sig efter hvert valg med formand og næstformand. På Skovbakkeskolen har bestyrelsen valgt at lade ordstyreropgaven gå på tur blandt de forældrevalgte. Dagsorden til møderne udarbejdes af formand, ordstyrer og skoleleder i fællesskab. Referater fra bestyrelsesmøderne udsendes via mail til alle forældre.

Bestyrelsens arbejde

Principper