Buskort til folkeskolerne

Folkeskoleelever, der opfylder følgende afstandskriterier, kan køre gratis med bussen:

Hvis folkeskoleeleven bor udenfor skoledistriktet, gælder afstandskriterier i forhold til at køre gratis dog ikke.
Desuden kan folkeskoleelever, der har kortere skolevej end angivet her, køre gratis med skolebus, hvis skolevejen er klassificeret som en farlig skolevej.

Kommunen har ingen forpligtigelse til at forestå eller finansiere befordring af elever, der har valgt anden skole end distriktsskolen, f.eks. friskole eller privatskole, jf. § 1 stk. 5 i bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen.