Skolefritidsordning

Der er ca. 120 indmeldte børn, som er fordelt på 0.- 4. årgang. Skovbakkeskolens SFO er en del af skolen, og der er et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger.

Den enkelte pædagog er ansvarlig for børnene fra en klasse/årgang og samarbejder med klassens lærere om børnenes trivsel, læring, udvikling, fælles projekter og skole-hjem samtaler.

Som primære kommunikationsværktøjer bruger vi forældreintra og tabulex mellem hjem og SFO. I kan altid kontakte os via førnævnte eller på telefon 2922 2797. Alternativt kan I tage kontakt til indskoling- og SFOleder Tim Lange på tlf. nr. 2922 2790.

Læs vores nyeste nyhedsbrev her: 

https://vest-skolen.skoleporten.dk/spa/dokumenter-download/415900e5-5210-4465-aa32-824192efc20f/True/Nyhedsbrev%20december%202017-endelig%20udgave.pdf

 

 

 

Om os