De to bestyrelser vil arbejde tæt sammen i dette skoleår.